English Svenska  
 


Hem
Smile team
Smile Design
Estetisk Tandvård
Smile Makeover
Smärtfri Tandvård
Tandblekning »
Tandställning
Bonding
Kosmetisk Contouring
Vita fyllningar/inlays
Porslinsfasader »
Kronor
Tandersättning
Bryggor
Estetiska Proteser
Implantat
Priser & Garantier
Resa
Kontakta oss
Referral service
Referenser
 

 

Implantat

   

Implantat är små titanskruvar och som genom ett kirurgiskt ingrepp placeras i över- eller underkäken för att ersätta tandrötter i de punkter där patienten saknar egna tänder. Implantat sätts in i en frisk, läkt benvävnad. Ett implantat fungerar som protetisk pelare som kan bära en protetisk rekonstruktion såsom krona, brygga eller protes. Beroende på hur många tänder som saknas, hur käken är uppbyggd och hur bettet är utformat, används olika antal implantat. Operationen utförs under lokalbedövning och tar knappt en timme i anspråk. Området känns ömt och svullet några dagar efter operation.

Tvåstegskirurgi
För att implantat skulle integreras med benvävnaden, s.k. osseointegrering, måste patienten vänta med att sätta in tandersättningen tills implantatet har läkt fast i tandbenet. Inläkningstiden är normalt tre månader för undre käke och sex månader för övre käke. Under tiden får patienten en temporär konstruktion (brygga eller protes) som kan användas som egna tänder och som skyddar implantaten under läkningsperioden.

Efter inläkningsperioden, kopplas en sk. läkskruv/läkdistans till implantatet och skall läkas i ytterliggare två veckor. Därefter ersätts läkskruven/läkdistansen med en sk. distans (kopplingsdel) och ett nytt avtryck görs för krona, brygga eller protes. När tandteknikern är klar, skruvas den nya kronan, bryggan fast i distansen/implantatet alternativt kan den nya protesen sättas fast direkt på den nya fästanordningen.

Enstegskirurgi
Om benkvaliteten är god kan läkskruven/läkinstansen skruvas fast tillsamman med implantatet vid isättningen. Inläkningstiden är densamma som tvåstegskirurgin. Fördelen är att den protetiska behandlingen kan påbörjas direkt efter läkperioden.

Flera implantatsystem på marknaden
Implantat har använts i 40 år. De ger en permanent ersättning för de tänder som saknas. Metoden har med åren blivit alltmer populär och uppskattad. Det finns idag ett flertal implantatsystem på marknaden såsom Brånemark, Astra, Straumann, 3i, TioLogic m.fl. och vilket implantatsystem som väljs beror på patientens individuella situation, kvalitet på tandbenet, kirurgens erfarenhet av implantatsystemet, garantitid och pris.

Kan du ha implantat?
Först måste ha tillräckligt med tandben för att kunna fästa implantatet. I annat fall måste du göra ett sk. sinuslyft där eget ben eller ersättningsmaterial transplanteras för att förstärka tandbenet. Rökare, storkonsumenter av alkohol och användare av vissa mediciner kan avrådas ifrån en implantatbehandling.

Hur går det till? - ScHema för implantat (tvåstegsteknik)
Behandlingen görs i två steg. En kirurgisk del, där implantatet fästs i tandbenet och en protetisk del där krona, brygga eller protes kopplas till implantatet. Du behöver 2-4 resor beroende på upplägg.

Förberedelser: Om du har dragit ut en tand, måste det först läkas i ca. 3-4 månader innan implantatet kan fästas i käkbenet. Det är viktigt att inte ha infektion i munnen när behandling påbörjas.

Resa 1 (3 dagar)
Inledningsvis görs bla en röntgenundersökning för att veta vilken typ och storlek på implantat som skall användas. Smile Teamet arbetar mer flera välbeprövade implantatsystem (Brånemark, 3i, Astra, TioLogic m.fl.). Operationen utförs under lokalbedövning och tar knappt en timme i anspråk. Området känns ömt och svullet några dagar efter operation.

Efter operationen skall implantatet växa ihop med käkbenet, (s.k. osseointegrering). Detta tar normalt ca. 6 månader för överkäke och 3 månader för underkäke. Först efter denna period kan implantatet belastas med en protetisk konstruktion. Under tiden får du temporära tänder som skyddar implantaten under läkningsperioden.

--- Läkningstid 3-6 månader

Resa 2 (1 dag)
Implantatet är nu den nya tandroten. För att koppla krona, brygga eller protes till implantatet, monteras en sk. läkdistans på implantatet genom en litet snitt i tandköttet. Detta skall läkas i ca. 2 veckor.

Resa 3 (1+2 dagar eller 5-9 dagar)
Nu är det dags att tillverka själva kronan, bryggan eller protesen. Ett tandavtryck görs och skickas till ett tandtekniskt laboratorium för framställning. Kronor, bryggor och proteser tar ca. 5-7 arbetsdagar att tillverka beroende på material och omfattning på arbetet. Du kan åka hem emellan eller du kan vänta tills arbetet är klart och montera allt på plats.

Finns det någon risk för komplikationer med implantat?
Risken för komplikationer efter en implantatbehandling är relativt liten, men förekommer. De vanligaste förekommande komplikationer är följande

  Infektion och komplikationer i mjukvävnaden som kräver behandling
  Kroppen stöter bort implantatet
  Förlust av implantat efter det att krona, brygga eller protes har satts in (överbelastning).
  Benförlust runt implantatet
  Permanent känselbortfall
  Implantatet, distansen eller kronan kan gå i sönder.

 

 
 
         
Estetisk Tandvård   Innan du åker Kontakt, Förfrågan & Villkor
       
Copyright © 2020 Medica Travel, All Rights Reserved


Månadens leende :)